2015-09-25

"Эх Дэлхий Мину" олон улсын бөөгийн Чуулган Монгол улсад зохиогдлоо.


Эх Дэлхийдээ ээлтэй, жамд нийцтэй амьдрах арга ухаан, үзэл санааг хүн төрөлхтөнд ухуулан таниулж, түгээн дэлгэрүүлэхэд зорилготой "Эх Дэлхий мину" олон улсын бөөгийн чуулганыг Гэрлийн Өргөө Бүлхэм-Монгол Тэнгэр Үнэн ТББ-аас Дэлхийн Бөөгийн холбоотой хамтран эх орондоо 2015 оны 9 сарын 21-23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

2015-09-01

“ХИЙ ЕРТӨНЦ” сэдэвт "гар зураг" болон "гэрэл зургийн" уралдааны удирдамж


“ХИЙ ЕРТӨНЦ” сэдэвт "гар зураг" болон "гэрэл зургийн" уралдааны удирдамж

Зорилго: Эх Дэлхийд тулгамдан буй асуудлуудын учиг шалтгаан, түүнээс гарах арга зам, уг бүтээлүүдээс жамд нийцтэй амьдрах ухаарлыг түмэн олонд түгээх.
Хамрагдах хүрээ: Хүссэн хүн бүхэн оролцох нээлттэй.
Хугацаа: 2015.08.16-2015.09.15

“Эх Дэлхий мину” Олон Улсын Бөөгийн Чуулганы Удирдамж, Хөтөлбөр


Зорилго:

“Эх Дэлхий Мину” Олон улсын Эрдэм шинжилгээний хурал болон Бөөгийн Чуулган нь: Эх Дэлхийдээ ээлтэй, жамд нийцтэй амьдрах арга ухаан, үзэл санааг хүн төрөлхтөнд ухуулан таниулж, түгээн дэлгэрүүлэх эрхэм зорилготой.

“The Mother Earth” International Shaman Festival in Mongolia (Guideline)“The Mother Earth” International Shaman Festival Guideline

Purpose: “The Mother Earth” International scientific conference and shaman gathering is dedicated to share and spread the knowledge and skills of sustainable livelihood according to the law of nature. 

Brief Agenda:

· Sep 21, 2015. “The Mother earth” scientific conference both shamans and scientific scholars are invited to make presentations within the theme “Air, Water, Soil”. Since these three are the most basic elements of life, presentations are to compare the current situation (air pollution, climate change, mineral exploitation etc) with what they are supposed to be in order to efficiently support all life forms on earth.

 
ТЭНГЭР МОНГОЛ ГАЗАР