2015-02-10

"Бөөгийн товчион" судар хэвлэгдлээ


"Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Тэнгэрийн цаг эхэлж айх аюул, аймшигт мунхаглал бүхнээ тасчин хаях цаг ирэв. Иргэн дор хүрвээс биширтүхэй" Хөх Мөнх Тэнгэрийн Дээдийн Дээд Онгодууд хөртсөд буулгаж судар болгон айлдсан эрдмийн санг Хөх толбот Монгол хүмүүн таньд өргөж байна.

 
ТЭНГЭР МОНГОЛ ГАЗАР