2013-10-04

Бөөгийн Их Хөлгөн Судруудын тухай ФМ ярилцлага. /Дүрсжүүлэв/


Их Хөлгөн судруудын тухай ФМ-ийн ярилцлагыг дүрсжүүлэн олонд хүргэж байна.
Тус ярилцлагаар Судруудын товч танилцуулга, агуулга, хэрхэн яаж бүтсэн тухай өгүүлнэ.
Аудиог татаж авах бол энд дарна уу. Судруудын танилцуулгыг унших бол дор толилуулав.

 
ТЭНГЭР МОНГОЛ ГАЗАР