2013-07-31

Бид яагаад Оюутолгойн орд газрыг ашиглаж болохгүй вэ? /2/Эх сурвалж: ГЭРЛИЙН ӨРГӨӨ.
Нийтлэгч: Луу Мичид

Дэлхий маань 24 цагт нэг удаа тэнхлэгээ тойрон цагийн зүүний эсрэг эргэдэг. Ингэж эргэснээр дэлхийд өдөр шөнө ээлжилнэ.

2013-07-18

Бид яагаад Оюутолгойн ордыг ашиглаж болохгүй вэ?

Бид яагаад Оюутолгойн ордыг ашиглаж болохгүй вэ?

 Монгол Тэнгэр Үнэн төрийн бус байгууллагын гишүүд бид энэ ордыг хаах ёстой ноцтой шалтгаан болоод бодит үндэслэлийг нь тайлбарлан ухааруулахаар дараахь мэдээллийг та бүхэнд толилуулж байна.

 
ТЭНГЭР МОНГОЛ ГАЗАР